LET OP! beoordeel je items tijdens de bedenktijd zorgvuldig. Je mag altijd passen om te kijken of je de items wilt behouden, maar niet gebruiken en dragen en dan retourneren.

retourneer zover mogelijk de items in de originele verpakking en met aangehechte kaartjes en labels. RETOURNEER JE ITEM ZORGVULDIG zodat het niet beschadigd. INDIEN DE RETOURZENDING BESCHADIGD OF VERDER IS GEBRUIKT DAN NODIG OM HET ITEM TE BEOORDELEN KUNNEN WIJ EEN WAARDEVERMINDERING BIJ JOU IN REKENING BRENGEN. BIJ beschadiging VAN HET GERETOURNEERDE ITEM KAN DOOR ONS WORDEN BESLOTEN EEN DEEL VAN, OF HET GEHELE BEDRAG NIET TE CREDITEREN (TERUG TE STORTEN). WAARDEVERMINDERING VAN EEN ITEM TREEDT OP WANNEER BIJ HET RETOURNEREN VAN HET ITEM BLIJKT DAT HET BESCHADIGD IS, DUIDELIJK IS DAT HET ITEM GEDRAGEN OF GEWASSEN IS.

In het kort:

1. Je kan het herroepingsformulier of email gebruiken voor herroeping

2. Na bevestiging stuur je de items naar het juiste retouradres zoals vermeld op de verpakking.

3. Portokosten voor retourneren zijn voor eigen rekening.

4. we betalen het betaalde bedrag zo snel mogelijk retour aan je.

 

RETOURNEREN & RUILEN

TOCH NIET TEVREDEN MET JE NIEUWE AANKOOP, OF NET NIET DE JUISTE MAAT?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

RUILEN van artikelen

RUILEN VOOR EEN ANDERE MAAT/ KLEUR OF ITEM IS ALTIJD GRATIS. NADAT WIJ HET ARTIKEL IN DE VERKEERDE MAAT/KLEUR OF ITEM IN ONTVANGST HEBBEN GENOMEN EN GEACCEPTEERD, sturen wij HET ARTIKEL IN DE ANDERE MAAT/ KLEUR OF ITEM (INDIEN VOORRADIG) BINNEN 3 WERKDAGEN naar je op. STYLEBOXES BETAALT IN DIT GEVAL DE VERZENDKOSTEN.

DE (PORTO-)KOSTEN VOOR RETOURZENDING DIEN JE WEL TE BETALEN. RUIL JE HET BESTELDE VOOR EEN ANDER ITEM EN DE KOSTEN HIERVAN ZIJN HOGER, DAN STUREN WIJ JE EEN BETAALLINK VOOR HET VERSCHIL EN STUREN JE NIEUWE BESTELLING NA ONTVANGST VAN HET VERSCHIL OP. ZIJN DE KOSTEN LAGER, DAN STORTEN WIJ HET VERSCHIL AAN JE RETOUR. BEWAAR GOED JE VERZENDBEWIJS TOT JE RETOURZENDING DOOR ONS IS VERWERKT.

Retourneren van artikelen

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. DE (PORTO-)KOSTEN VOOR RETOURZENDING DIEN JE WEL TE BETALEN.

OP AL ONZE producten/DIENSTEN ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.